jesus image

Hoe weet U dat Christus in Uw leven is gekomen?

Hoe weet U dat Christus in Uw leven is gekomen?

Hoe weet u nu dat dit allemaal echt gebeurd is?

Omdat God het heeft beloofd; we kunnen Hem vertrouwen!

"En wat heeft God dan wel gezegd? Dat Hij ons eeuwig leven heeft gegeven en dat dit leven in Zijn Zoon is. Wie dus de Zoon van God heeft, heeft het leven; maar wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Ik heb dit geschreven aan u, die in de Zoon van God gelooft, om u de zekerheid te geven dat u eeuwig leven hebt" (1 Johannes 5:11-13).

Dank God ervoor dat Jezus een deel van uw leven is en dat Hij u nooit zal verlaten (Romeinen 8:38-39). U mag weten dat de levende Christus in u woont en dat u eeuwig leven hebt, vanaf het moment dat u Hem uitnodigt in uw leven te komen. Dat heeft Hij beloofd. Hij zal uw vertrouwen niet beschamen.

Wat als ik geen verschil voel?

Vertrouw niet enkel op uw gevoel

Op Gods beloften kunnen we altijd vertrouwen; op onze gevoelens niet.

Een christen leeft daarom uit geloof (vertrouwen) in de betrouwbaarheid van God Zelf en Zijn Woord. Deze tekening van een treintje laat het verband zien tussen het feit (God en Zijn Woord), het geloof (ons vertrouwen op God en zijn Woord), en het gevoel (het gevolg van ons geloof en onze gehoorzaamheid aan God) (Johannes 14:21).

truck.gif (6955 bytes)

De locomotief kan mét of zonder wagon rijden. Maar het is zinloos te proberen de trein door de wagon te laten trekken. Zo moeten wij, christenen, niet afgaan op onze emoties, maar vertrouwen op God en wat Hij heeft gezegd in de Bijbel.

Suggesties om te groeien in geloof

Door God tot in de kleinste details van ons leven te vertrouwen, zal ons geloof in Hem groeien.

1. Bid elke dag tot God - (Johannes 15:7; Filippenzen 4:6).

2. Lees iedere dag in de Bijbel, zodat u God beter leert kennen - (Handelingen 17:11; 2 Timotheus 3:14-17).

3. Doe wat God in Zijn Woord zegt dat wij moeten doen - ( Johannes 14:21; Lucas 6:46-49).

4. Wees een getuige van Christus in woord en daad - (Mattheus 28:18-20;   2 Corinthiers 5:17-20; Efeziers 4:1; Johannes 15:8).

5. Vertrouw God elk detail van uw leven toe - (1 Petrus 5:7).

6. Laat uw dagelijks leven leiden door de Heilige Geest - ( Galaten 5:16,17; Colossenzen 2:6; Efeziers 5:18).

7. Zoek contact met andere gelovigen - (Hebreeën 10:25; Handelingen 2:42-47).


Het belang van een Christelijke Gemeenschap

In Hebreeen 10:25 wordt er gezegd dat we "onze eigen bijeenkomst niet moeten verzuimen". Houtblokken branden goed als ze bij elkaar liggen, maar als je een blok apart legt, dan dooft het uit. Zo is het ook met u verhouding tot andere christenen.

Ials U nog niet naar een kerk of geloofsgemeenschap staat waar Christus centraal staat en zijn woord wordt verkondig, wacht dan niet tot U wordt uitgenodigd. neem zelf het initiatief. Zoek contact met andere christenen die Christus als hun persoonlijke verloser kennen.

Meer Informatie?