birth of Jesus

PRZEGLĄD

Jakie były najważniejsze aspekty Jego życia?

Po prostu wielki nauczyciel moralności, czy też może Jezus był kimś więcej?

Niektórzy twierdzą, że był wielkim nauczycielem. Inni myślą, że był prorokiem. Niektórzy mają Go za kłamcę, a nawet szaleńca. Miliony ludzi czczą Go jako Zbawcę i Pana. Cokolwiek ludzie o Nim myślą, nikt nie zaprzeczy, że stoi w centrum uwagi historii ludzkości.

Zapis biblijny Jego życia mówi, że Jezus narodził się z dziewicy, wiódł bezgrzeszne życie, nauczał po całej Palestynie przez około trzy lata, został ukrzyżowany i następnie przywrócony do życia trzy dni po śmierci. Biblia twierdzi, że ponad 500 ludzi widziało Go żywego po ukrzyżowaniu. Jak zwykły człowiek mógł żyć w taki sposób? Cuda, których Jezus dokonał, Jego śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie, wstąpienie do nieba - wszystko wskazuje na fakt, że nie był tylko zwykłym przywódcą.

Setki lat przed narodzeniem Jezusa, prorocy przepowiedzieli Jego przyjście. Stary Testament, spisywany przez wielu ludzi na przestrzeni tysiąca pięciuset lat, zawiera ponad trzysta takich proroctw. Ich wszystkie szczegóły się później wypełniły, łącznie z cudownymi narodzinami, bezgrzesznym życiem, wieloma cudami, a także Jego śmiercią i zmartwychwstaniem.

We własnych słowach, Jezus twierdził, że ma moc wybaczania grzechów, wypędzania złych duchów oraz określania, jak będzie wyglądało życie wieczne ludzi. Co więcej, nawet oświadczył, że sam jest Bogiem! Oświadczeniem tym tak rozgniewał religijnych i politycznych przywódców, że kazali Go ukrzyżować. Pogrzebali go w pożyczonym grobie, i - trzy dni później, Jezus powstał z martwych.

Zmartwychwstanie Jezusa jest tym, co decyduje o wyjątkowości chrześcijaństwa. Właściwie, także wiarygodność chrześcijaństwa oparta jest w głównej mierze na Jego zmartwychwstaniu. Jeśli nie miałoby ono nigdy miejsca, chrześcijańska wiara oparta by była na kłamstwie, a nadzieja ludzi na życie po śmierci byłaby fałszywa. Ale jeśli zmartwychwstanie jest faktem, nie pozostaje nam nic innego, jak przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, i otrzymać od Niego dar miłości i przebaczenia.

Przez stulecia, najznakomitsi uczeni którzy badali dowody zmartwychwstania, uwierzyli, i nadal wierzą, że Jezus żyje.

Kim jest Jezus z Nazaretu dla Ciebie? 

Twoje życie na ziemi i w całej wieczności zależy od odpowiedzi na to pytanie. Dowiedz się, w jaki sposób możesz poznać Jezusa osobiście i odkryć, co On zrobił, abyś mógł z Nim żyć wiecznie.